Wojciech Lemański

proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy